U-511

Metakryloksy-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Używany głównie jako promotor adhezji, zwłaszcza do układów z akrylanami, polimerami butylowymi, poliestrami, polieterami i poliolefinami, np. do preparacji włókna szklanego stosowanego w szerokim zakresie od laminatów poliestrowych do światłowodów, stosowany także w materiałach dentystycznych, implantacyjnych i protetycznych.