U-211

Alkilo-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Do modyfikacji wypełnień chromatograficznych, zwłaszcza w preparatywnej HPLC, a przede wszystkim do hydrofobizacji materiałów budowlanych i zabezpieczania budowli przed wpływami atmosferycznymi, szczególnie w przypadku alkalicznych czynników zewnętrznych.