U-50

Epoksy-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Używany głównie do modyfikacji powierzchni napełniaczy mineralnych do polimerów: akrylowych, epoksydowych, melaminowych, furanowych, fenolowych, butylowych, mocznikowo-formaldehydowych, poliuretanów, poliestrów, poliolefin, polisiarczków i poliamidów, nitryli oraz modyfikacji włókien szklanych.