U-142

Amino-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Stosowany jako czynnik sillilujący poliizocyjaniany, promotor adhezji, modyfikator powierzchni wypełniaczy nieorganicznych (np.: włókna węglowe, tlenki i halogenki metali) w kompozytach z polisiloksanami oraz polimerami epoksydowymi.