U-210

Alkilo-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Do modyfikacji wypełnień chromatograficznych, w celu uzyskiwania powierzchni hydrofobowych, organofilowych.