O Nas

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "Unisil" powstało w maju 1989 roku i od tego czasu pozostaje jednym krajowym producentem organofunkcyjnych silanów i organosilanów. W pomieszczeniach produkcyjnych, wydzierżawionych od Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, przy wykorzystaniu ich infrastruktury technicznej i bazy surowcowej, oraz w oparciu o rozwiązania patentowe i technologie produkcji silanów, opracowane w Zespole prof. Bogdana Marcińca z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęto kilka lat temu produkcję aminofunkcyjnego silanu, który zapoczątkował serię produktów, oferowanych obecnie przez Spółkę. Obejmuje ona zarówno organofunkcyjne silany, organosilany jak i pochodne kwasu ortokrzemowego. Przy ciągłej współpracy z Zakładami Azotowymi oraz Uniwersytetem im. A. Mickiewicza rozszerzamy wachlarz oferowanych produktów. Wykorzystując doświadczenie w pracy ze związkami krzemoorganicznymi zarówno pracowników Zakładu Badawczego Zakładów Azotowych jak i Wydziału Chemii UAM oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM zamierzamy w ciągu najbliższych 2-3 lat wprowadzać na rynek kilka następnych produktów, oryginalnych również w wymiarze światowym, co świadczy o charakterze innowacyjno - wdrożeniowym "Unisilu".

Zapotrzebowanie na silany w kraju w chwili obecnej przewyższa nasze zdolności produkcyjne - podejmujemy w związku z tym wyzwanie ciągłej rozbudowy Przedsiębiorstwa, które zapewni szeroką gamę produktów o wysokiej jakości i udowodni, że POLSKIE SILANY nie ustępują produkowanym przez światowe koncerny.